Get Adobe Flash player

Услужниот центар за потрошувачи обезбедува полесен пристап на клиентите до ефективни и ефикасни информации на

Водовод и Канализација и ги извршува следните обврски кон граѓаните:

 

  • Информации
  • Плаќање на сметки за вода
  • Пријавување на дефекти
  • Презентирање на развојни програми на ВиК
  • Поднесувања на барања за:

 

  • Приклучување
  • Исклучување
  • Промена на адреса
  • Промена на корисник
  • Поплаки