Get Adobe Flash player

Технички сектор:

  • Одделени за водовод и одржување 
  • Одделение инвестиции
  • Одделение санитарна контрола
  • Одделение канализација
  • Одделение водомерна работилница