Get Adobe Flash player

0800 48 000 Услужен бесплатен телефонски број

JКП „Водовод и канализација“ Прилеп ги повикува граѓаните на Општина Прилеп да го користат телефонскиот број 080048000. Ви благодариме на соработката! ПРЕБАРАЈ

Popular

Референтен број: BMP1/2.2/2181/2017-1/2019logo

 

Јавното комунално претпријатие “Водовод и канализација“ – Прилеп има намера да додели договор за набавка на "Систем за откривање на истекување и опрема за мерење, ГИС-софтвер за водоснабдување и канализација, вклучувајќи и видео надзор за канализaција" во Прилеп, Република Македонија со финансиска помош од Интеррег Балкан Медитеран Програмата 2014-2020 (ИПА II).

 

Можни дополнителни информации, промени или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на веб страната на Јавното комунално претпријатие “Водовод и канализација“ – Прилеп:

www.vikpp.com или e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

A.1._Contract_Notice_PCE_WS_Prilep_2016.doc
A.2._Instruction_to_Tenderers_PCE_WS_Prilep_2016.doc
B.1._Draft_contract_supply._1-2019_PCE_WS_Prilep.doc
B.2._Special_conditions_supply_1-2019_PUE_WS_Prilep.doc
Declaration_of_honour_-_annex.doc
B.3._Annex_1_-_General_Conditions.pdf
Pre-finance_guarantee_en.doc
B.4._Annex_II___III_-_Tech._Specification__Tech._Offer_1-2019.doc
B.5._Annex_IV_-_Financial_Offer_1-2019_PUE_WS_Prilep.doc
B.6._Annex_V_-_Implementation_Plan_1-2019_PUE_WS_Prilep.doc
B.7.1._Financial_identification_form.pdf

B.7.2.1._Legal_entity_form.pdf

B.7.2.2._Legal_entity_form.pdf

Tender_guarantee_en.doc

C.1._Administrative_Compliance_Grid__1-2019_PUE_WS_Prilep.doc
C.2._Evaluation_Grid_1-2019_PCE_WS_Prilep.doc
D._Tender_form_1-2019_PCE_WS_Prilep.doc
Declaration_of_honour_-_annex.doc
Performance_guarantee_en.doc
Provisional-final_accept_en.doc
communication__and_visibility_manual_en.pdf