Get Adobe Flash player

 Почитувани корисници, поаѓајќи од фактот дека интернетот денес е еден од водечките столбови на ова наше денешно опшество, а и брз и ефикасен и ефективен начин на заштеда на време и пари, ЈКП ВиК по основ на тој неоспорен факт Ви овозможува и нуди брз контакт, со цел да ги задоволиме Вашите потреби, а воедно и да оствариме добра и здрава релација „корисник-давател на услуги“.

 

ПРИЈАВЕТЕ НА НАШИОТ Е-ШАЛТЕР ДОКОЛКУ Е ПОТРЕБНО:

 9+11=